Serveis escolars
Gabinet psicopedagògic

El centre ofereix l’atenció especialitzada de dues psicòlogues que orienten l’alumnat durant el seu procés educatiu, ajuden els alumnes amb problemes de conducta o dificultats d’aprenentatge, reeduquen problemes lleus de parla i fan entrevistes amb les famílies per indicació dels tutors/es.

El servei psicopedagògic passa test d’aptitud, interessos i capacitats al llarg de les diverses etapes escolars.

A 3r d’ESO, es passa als alumnes un test per determinar els interessos professionals, de personalitat i d’aptitud.

 

Funcions

  • Orientació de l’alumnat en el seu procés educatiu.
  • Atenció als alumnes amb problemes de conducta o dificultats d’aprenentatge.
  • Activitats programades de recuperació i reforç.
  • Reeducació de problemes lleus de parla i orientació als alumnes amb problemes més greus.
  • Entrevistes, proves i seguiment progressiu dels alumnes des de l’inici fins al final de la seva escolaritat.
  • Orientació per a la confecció de PIs.
  • Entrevistes amb les famílies.
  • Coordinació amb professionals externs (EAP, CSMIJ….).
  • Orientació professionals.

 

Entrevistes

Per parlar amb les psicòlogues, l’Ester Planas i la Gemma Galceran, heu de concertar entrevista a través de la tutora.