La principal prioritat és la d’adaptar el nen a l’escola i els seus ritmes. Alguns dels principals objectius són l’aprenentatge i l’assoliment d’hàbits d’autonomia que permetin a l’infant a poc a poc esdevenir independent.

Alguns d’aquests hàbits són respectar torns de paraula, posar-se i treure’s la bata o l’abric, mantenir una postura correcta en seure, compartir les joguines i el material de la classe.