Etapa primària

Aquesta etapa de l’educació comença als 6 anys i acaba als 12 anys i s’organitza per cicles:

· Cicle Inicial
· Cicle Mitjà
· Cicle Superior

Durant aquests anys s’imparteixen els ensenyaments bàsics de l’educació de l’alumnat, des de la consolidació de la lectura i de l’escriptura fins als hàbits i tècniques d’estudi de qualsevol assignatura.

També es dona una especial importància a la seva formació en aspectes com:

La convivència
La tolerància
L’autonomia
El respecte als altres i a l’entorn.