Com i què treballem

Hàbits i rutines

Els hàbits i les rutines són unes pautes que ajuden als  infants a estructurar-se i  a orientar-se. L’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms i fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició dels nous aprenentatges.

Els hàbits i les rutines s’han de treballar tan casa i a l’escola. A mida que els nens i les nenes van assolint els diferents hàbits es senten més segurs, tranquils, amb confiança i amb ganes d’aprendre. Observar els seus petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells i elles una motivació important i necessària per continuar avançant. El treball dels hàbits ha de ser una tasca compartida entre la família i l’escola.

Es poden diferenciar dos tipus d’hàbits, uns amb un caire més general i comuns a tota l’escola, i uns altres de caire més específic que es van incorporant atenent les necessitats dels infants i del moment evolutiu en que es troben.

Hàbits que treballem a l’escola:

Hàbits alimentació

  • Hàbits d’autonomia personal
  • Hàbits d’higiene
  • Hàbits de treball
  • Hàbits socials

EntusiasMAT

L’objectiu principal d’aquesta proposta pedagògica innovadora és transmetre’ls que les matemàtiques són un instrument per a entendre el món que els envolta, aprendre a desxifrar els missatges que els ofereix l’entorn social i cultural i solucionar problemes reals.

“EntusiasMAT presenta tots els conceptes a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació, per a passar així del pensament concret al pensament abstracte”.

Promovem el treball de les Intel·ligències Múltiples (I.M.) amb l’objectiu d’estimular totes les estratègies i destreses, ja que els alumnes accedeixen als aprenentatges des de diferents intel·ligències. Amb EMAT, per exemple, presentem els conceptes matemàtics (nombres enters, decimals, estadística, probabilitat, resolució de problemes, etc.) ja sigui a través d’un conte (Intel·ligència lingüisticoverbal), d’un joc cooperatiu (Intel·ligència interpersonal), d’una explicació o d’una reflexió individual (Intel·ligència intrapersonal).

Mini mons

Molt significatiu en aquesta etapa educativa ja que el joc és el primer instrument d’aprenentatge que tenen els infants per al coneixement propi i del seu entorn. El joc és indispensable en el procés formatiu i de desenvolupament.

Ludilletres

Ludilletres és un programa de lectoescriptura creativa que té com a objectiu el desenvolupament neurològic dels nens de 3 a 6 anys, ja que valora el llenguatge com un instrument de comunicació oral i escrit, de representació i de comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta.

El programa engloba l’expressió oral, la lectura i l’escriptura, i alhora potencia les habilitats de l’escolta. S’utilitzen recursos lingüístics —per exemple, contes, poemes, rimes, embarbussaments i cançons— que fomenten l’atenció, l’escolta, la memorització i l’expressió oral.

Experimentació
Els nens i nenes en grups reduïts aprenen a partir de la manipulació de diversos materials.
Educació emocional

Els infants aprenen a reconèixer, expressar i gestionar les seves emocions, a superar les dificultats i frustracions i aconseguir ser més sociables i autònoms.

Psicomotricitat

Dues sessions setmanals ajuden al desenvolupament integral de l’infant, afavorint la seva salut física, psíquica i emocional.

Move your body

 Els infants gaudeixen fent danses i expressió corporal en llengua anglesa

Música

Entenem la música com una finestra oberta a la percepció, com un estímul per a la producció creativa, un mitjà de comunicació i una font de sensibilització. Fer escoltar, interpretar i gaudir dels sons i les músiques es el que fan els nostres infants.

Plàstica

Els infants experimenten amb diferents materials, els toca, els modela, els arruga, i en aquesta interacció amb els elements es va desenvolupant la seva psicomotricitat fina. les activitats plàstiques són alhora un element molt útil per potenciar certes habilitats com l’observació, la percepció i la creativitat.