Blogs

La Junta és l’Òrgan de Govern encarregat de portar a terme la missió de l’entitat. És el motor de tota l’estructura associativa, i està compost per 10-15 socis. Aquests han de garantir la bona gestió i seguiment dels serveis, projectes, activitats i recursos propis.
Vols contactar amb la Junta Directiva? Omple el formulari

7 + 5 =

Som pares i mares de l’escola que ens encarreguem de fer projectes alternatius de caire lúdic i d’oci per a tots els socis: Projectes solidaris, festa de final de curs, carnaval…

Vols contactar amb l'AMPA? Omple el formulari següent

2 + 7 =