Activitats Infantil

 

L’hort escolar

És una eina que afavoreix i contribueix a l’educació mediambiental i al desenvolupament individual i social, doncs afegeix una dimensió pràctica als aprenentatges.

Sortides i colònies

Les sortides escolars programades acompanyen i complementen els continguts treballats a
l’aula. Les colònies, a principi de curs, serveixen per a treballar la cohesió del grup i establir els
vincles que ens acompanyaran tot el curs.

Festes tradicionals i altres celebracions escolars

Seguint el calendari de festes, l’escola celebra la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, i d’altres celebracions escolars com el Dia de la Pau i la No Violència Escolar.

Apadrinament lector

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques. Desenvolupar els tres eixos de la competència lectora: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir per tal de formar lectors competents.
Una de les activitats del nostre Pla Lector és l’ apadrinament lector: on els alumnes de Cicle Superior de l’escola apadrinen els alumnes més petits.