Etapa infantil

El segon cicle de l’Educació Infantil comprèn dels 3 als 6 anys d’edat. Aquest cicle es divideix en tres nivells:

· Educació Infantil de tres anys (P3)
· Educació Infantil de quatre anys (P4)
· Educació Infantil de cinc anys (P5)

La finalitat de l’Educació Infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives
d’aprenentatge.

Comunicació família escola

Reunió tutores i famílies a principi de curs. 

  • Agenda escolar.
  • Contacte diari amb mestres.
  • Entrevistes personals.
  • Plataforma Clickedu.