Espais escolars

Pista poliesportiva equipada

Gimnàs

Aules de música

Aula d’audiovisuals

Sala de psicomotricitat a Educació Infantil

Sala d’usos múltiples

Dues aules d’informàtica

Aules d’idiomes

Aules de desdoblament

Aula de plàstica

Aula de dibuix tècnic

Laboratoris de física, química, tecnologia i ciències

Cuina i menjadors propis

Zones d’esbarjo adequades a les diferents edats: zona cimentada i sorral amb zones de joc infantil

Biblioteca

Hort

7
A l’escola oferim l’atenció a la diversitat de ritmes,
nivells i estils d’aprenentatge
incorporant activitats individuals i en grups
6