L’ateneu és una escola privada concertada que no té un sol propietari, tots el pares i mares o tutors dels nostres alumnes són membres d’aquesta associació. Això afavoreix la possibilitat d’implicació de les famílies, de manera molt activa, en la gestió de l’escola, a través de l’assemblea general de socis o de la pertinença a la Junta Directiva i/o a l’Ampa.
Les famílies poden participar en les diferents comissions de treball de l’Ampa.

A l’escola, el Projecte Educatiu pretén ser obert a les noves demandes i necessitats que la societat genera contínuament, permeable a les aportacions de les noves corrents pedagògiques i sensible a l’existència de vies de participació i col·laboració de tots els estaments de la nostra comunitat educativa.

El nostre centre és una entitat centenària de Sant Joan Despí dedicada a l’ensenyament, que no té afany lucratiu, i l'únic interès que ens mou és el de superar-nos, any rere any, en la tasca de l'ensenyament i en la formació, sobretot com a persones, dels nostres alumnes. En aquesta tasca, les famílies hi teniu un paper fonamental i és important que entre escola i família hi hagi un reconeixement mutu i una bona cooperació, perquè és la nostra acció conjunta la que ajudarà a créixer els nostres alumnes, els vostres fills.

Escola Ateneu Instructiu