Etapa Secundària

Aquesta etapa és la darrera etapa de l’educació bàsica obligatòria i s’accedeix quan s’ha acabat la primària. Va des dels 12 fins als 16 anys. Comprèn quatre cursos acadèmics i s’organitza en diferents matèries.

Aquesta etapa proporciona una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana. També contribueix a educar per a la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. I a desenvolupar les habilitats socials amb autonomia i esperit crític.

Al centre volem aconseguir una formació integral de tots/es els/les nostres alumnes, per a aconseguir-ho utilitzem diferents estratègies.

Acció tutorial acurada
Contacte permanent entre el centre i la família
Atenció a la diversitat
Digitalització de l’aula

HORARI
Al matí, tots el dies entren a les 8h però dilluns, dimarts i dijous surten a les 13h, dimecres a les 13:45 i divendres a les 14:35.
Les tardes de dilluns, dimarts i dijous de 15h a 17h. Dimecres i divendres no tenen classe a la tarda.