Com innovem

PROJECTE PLURILINGÜE

Infantil

L’educació infantil és un moment en què els/les alumnes estan molt motivats i tenen més facilitat per pronunciar, reproduir i entonar els sons d’una nova llengua. L’aprenentatge de l’anglès s’inicia a P3 amb dues sessions setmanals, una de les quals es fa en grup reduït per a potenciar l’expressió oral i auditiva d’una forma lúdica.

Primària

Pel que fa a la llengua anglesa, al llarg de la Primària, gradualment s’incrementen les hores dedicades a l’anglès, fins a arribar a quatre hores al cicle superior.

Art and Craft

Plàstica en anglès a Cicle Inicial

Storytelling a càrrec dels/ de les alumnes de primer de batxillerat.

Exàmens de Cambridge

A l’escola es potencia l’ús de l’anglès i s’ofereix la possibilitat de presentar als nostres alumnes als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge, nivells Starters (3r), Movers (5è) i Flyers (6è).

Actualment som Platinum Exam Centre.

ESO

Project Time

Els/les alumnes de secundària preparen, en grups, activitats en anglès com jocs, contes, cançons… per presentar-les després als infants d’Infantil i Primària.

Aquesta activitat és molt enriquidora pels/per les alumnes dels diferents nivells. Es reforça l’anglès i es fomenta la relació entre diferents edats.

To be an entrepeneur

Programa que es realitza a 3r d’ESO íntegrament en anglès que pretén fomentar el caràcter emprenedor dels/ de les estudiants.

Segona llengua estrangera

A 3r d’ESO, els alumnes que fan francès com a segona llengua, realitzen un intercanvi amb una escola francesa. A principi de curs,  l’Ateneu i l’escola francesa posen en contacte els alumnes amb els seus “correspondants” per tal que iniciïn la seva coneixença per correu electrònic, xarxes socials, etc. A l’abril, els alumnes francesos visiten l’escola i conviuen amb els nostres alumnes i al juny són els nostres alumnes els que viatgen a França i coneixen l’escola francesa.

Aquesta activitat permet als alumnes de l’escola conèixer la vida i la cultura francesa i poder practicar la llengua francesa.

ESCOLA VERDA

Escoles Verdes

El centre està integrat a la Xarxa d’Escoles Verdes amb l’objectiu de què els valors de la sostenibilitat vagin impregnant tots els àmbits del centre.

Green Code

El Green Code és un grup d’alumnes de Cicle Superior de Primària i de l’ESO, que es reuneix mensualment per a planificar i coordinar diferents activitats relacionades amb el programa d’Escoles Verdes. El que pretenem és animar a tota l’escola, ja siguin alumnes, mestres, pares… a treballar per a cuidar el medi ambient i fer-los veure que qualsevol acció, per petita que sigui, és important.

DIGITALITZACIÓ DE LES AULES.

Promovem l’ús de la tecnologia en l’aprenentatge, per això estem a l’última fase de la implantació de les PDI a les aules. Les aules combinen pissarres digitals com a eina de construcció d’aprenentatges més significatius amb les pissarres tradicionals.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Compartint les teories de Howard Gardner, l’escola ha implantat una nova metodologia en l’aprenentatge de les matemàtiques i la lectoescriptura a Infantil. EMAT i Ludilletres permeten els alumnes endinsar-se en les matemàtiques i la llengua des de les diferents intel·ligències, potenciant els punts forts de cadascú.

TREBALL COOPERATIU

La sistematització del treball en grups cooperatius permet aprofundir en l’aprenentatge entre iguals mentre el docent actua com a guia en la construcció de nous aprenentatges i en la recerca de l’equilibri entre les potencialitats de cadascun dels alumnes per l’assoliment d’un objectiu comú.