Activitat P3

La principal prioritat és la d’adaptar el nen a l’escola i els seus ritmes. Alguns dels principals objectius són l’aprenentatge i l’assoliment d’hàbits d’autonomia que permetin a l’infant a poc a poc esdevenir independent. (més…)