Política de privacitat

  1. Avis i informació legal

Aquest Avís legal regula l’ús del servei del lloc web www.www.ateneuinstructiu.com propietat de l’Escola Ateneu Instructiu amb domicili social Passeig del canal, s/n, 08970 Sant Joan Despí amb NIF G-08730624 i el posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del web (d’ara endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privadesa des del moment mateix que l’usuari accedeix al web.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquest text cada vegada que es proposi consultar el web, ja que el contingut del web pot sofrir modificacions.

  1. Objecte

El present web, propietat de l’Escola Ateneu Instructiu, ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet.

L’accés i/o ús del web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats.

En aquest sentit, l’Escola Ateneu Instructiu es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les disposicions d’accés i ús i, en general, dels elements que integrin el disseny i configuració del seu web.

  1. Condicions d’accés al web

3.1 Caràcter de la utilització del web

El web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’Escola Ateneu Instructiu i els seus clients o interessats a través d’Internet, no obstant això, a través del lloc web de l’Escola Ateneu Instructiu no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç

L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

  1. Ús del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d’11 de juliol, i amb qualsevol altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que l’Escola Ateneu Instructiu posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme amb aquestes condicions generals.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa l’Escola Ateneu Instructiu pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del lloc web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de text, de so i/o imatge, fotografies del web.

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen al lloc web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

  1. Continguts del lloc web

Els continguts del web són posats a la disposició de l’usuari per l’Escola Ateneu Instructiu com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera l’Escola Ateneu Instructiu posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al lloc web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició al lloc web, entenent que són, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, aquesta política de privadesa, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats   en   el   seu   coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, i en queda, per tant, terminantment prohibida la utilització amb finalitats comercials, la distribució, així com la modificació, alteració o descompilació.

6) Links

El web www.www.ateneuinstructiu.com podrà incloure dins dels   seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.

El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització ni cap relació entre el web i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7) Protecció de Dades

A l’efecte del que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, l’Escola Ateneu Instructiu informa l’usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat sota la seva responsabilitat. La finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, que tenen la possibilitat d’exercitar, d’acord amb l’establert en aquesta normativa, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, dirigint un escrit a l’Escola Ateneu Instructiu amb domicili al Passeig del canal, s/n, 08970, Sant Joan Despí aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

L’Escola Ateneu Instructiu pot rebre a través de correu electrònic dades personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball. Si escau, l’empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-les i de   destruir-les, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’usuari que facilita les seves dades personals enviant un correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu consentiment a l’Escola Ateneu Instructiu per a rebre comunicacions, sempre relacionades amb serveis de l’empresa. Si no desitja rebre cap d’aquestes comunicacions   podrà   comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual hi aparegui data i signatura original.

  1. Cookies

L’Escola Ateneu Instructiu pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs web.

Les cookies que utilitza l’Escola Ateneu Instructiu en el web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen el nom i cognoms de l’usuari.

Aquestes cookies són utilitzades per l’Escola Ateneu Instructiu amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels usuaris registrats després que aquests hagin accedit al lloc web per primera vegada, sense que es produeixi un nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques de l’Escola Ateneu Instructiu per oferir a l’usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-lo en cada visita.

  1. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de l’Escola Ateneu Instructiu o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al lloc web atribueixi a l’usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de l’Escola Ateneu Instructiu o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquesta política de privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual d’aquest web.

  1. Publicitat

Al lloc web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a ser inclòs al web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

L’Escola Ateneu Instructiu no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

  1. Responsabilitat

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’Escola Ateneu Instructiu pugui

sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta política de privadesa, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicables.

11.1 Responsabilitat en l’accés al portal

L’Escola Ateneu Instructiu no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin

la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant o abans la prestació.

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés al web no implica l’obligació per part d’Escola Ateneu Instructiu de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

L’Escola Ateneu Instructiu no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al web.

11.3 Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d’accés al lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet. En aquests casos, l’Escola Ateneu Instructiu no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

  1. Legislació aplicable

Aquesta política de privadesa es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al   lloc   web,   l’usuari i l’Escola Ateneu Instructiu acorden sotmetre’s expressament als jutjats   i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A aquestes condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

Pin It on Pinterest

x
Portes Obertes Els dies 22, 27, 28 de Febrer i 5 de Març fem portes obertes a l'escola. Per a poder venir apunteu-vos a l'enllaç Inscriu-te