Com i què treballem

Educació emocional

L’Educació Emocional, com a eix transversal a l’escola, té la finalitat de desenvolupar en els/ les alumnes la Intel·ligència Emocional, entesa com l’habilitat per prendre consciència de les pròpies emocions, de les emocions dels altres i també de ser capaç de regular-les. A través d’aquesta conscienciació aconseguim una bona autonomia personal que afavorirà en el futur una bona competència social en els nens i nenes i els permetrà el desenvolupament de les habilitats necessàries per millorar el seu equilibri emocional i benestar psicològic.

Taller de convivència

El Taller de convivència dona resposta per una banda a l’avaluació de les necessitats educatives del centre i de l’altra a l’elaboració del Projecte de Convivència al centre. Les emocions, els valors i els sentiments s’han de treballar en el dia a dia a l’aula, al pati, als passadissos… quan es generen situacions i conflictes entre els infants. Cal establir la competència emocional com a part essencial de l’educació.

Vigilants emocionals

A cicle mitjà i superior tenim la figura dels vigilants emocionals del pati. Els nens de 4t, 5è i 6è de primària durant l’estona del pati realitzen una tasca relacionada amb la resolució de conflictes. La seva feina és detectar conflictes, intentar cercar una solució i fer un registre que permet la posterior reflexió a l’aula. El docents actuen com a reforçadors en la cerca d’eines per a la resolució autònoma dels petits conflictes derivats de la convivència.

EntusiasMAT

Aquest projecte d’escola s’ha introduït a infantil i fins a 5è curs d’Educació Primària i s’anirà implantant progressivament a la resta de cursos.

“Amb EMAT es plantegen una àmplia diversitat d’estratègies metodològiques per treballar a l’aula i que impliquen un repte intel·lectual”.

La idea és que l’alumne desperti el seu esperit estratègic i poc a poc aprengui a ser reflexiu (i no impulsiu) i a gaudir del plaer d’inventar i utilitzar procediments esglaonats i graduals.

Projecte Interdisciplinari

El treball per projectes és una opció metodològica que pretén fomentar un aprenentatge més significatiu i motivador pels nens i nenes. Els/les alumnes de cada classe, un cop coneguin el tema a treballar, hauran de recórrer amb l’ajuda de la mestra, la resta del camí cap a l’aprenentatge i la descoberta. Aquest projecte ofereix la possibilitat de treballar sobre l’enteniment intercultural, la ciutadania, el desenvolupament lingüístic de la llengua anglesa, l’art i les manualitats i les tecnologies dins del context de l’educació.

Taller d’expressió escrita

En el taller d’expressió escrita busquem la millora de la competència escrita dels alumnes a través d’un procés recursiu, on els nens i nenes reconeguin les diverses fases d’un escrit. Té com a objectiu desenvolupar la imaginació i creativitat dels alumnes a través de la creació de diferents textos i que la seva confiança en les seves habilitats escriptores augmenti. A més a més, els alumnes podran conèixer diferents tipologies i propietats textuals durant el curs. A les classes, es proposaran diferents consignes i estratègies que impulsaran als nens i nenes a escriure els seus propis textos individuals i compartits, on la interacció entre iguals serà un dels pilars del taller. És important, que els alumnes a través d’aquest taller puguin analitzar i reflexionar sobre les seves produccions i ser capaços de participar activament en les diverses fases del procés de composició. Així mateix, han de ser partícips en la revisió, correcció i millora de les seves creacions.

CONEGUEM UN ARTISTA

Dins de les activitats proposades tant a Arts and Craft com a plàstica els/les nostres alumnes treballen un artista concret a cada curs per a poder conèixer diferents tècniques i estils artístics. Alguns dels autors treballats són: Picasso, Gaudí, Kandinsky….

CANTÀNIA I MUSICARI

L’escola participa en aquestes activitats artístiques per a fomentar també el desenvolupament creatiu dels nostres alumnes

SORTIDES I COLÒNIES

Les sortides escolars programades acompanyen i complementen els continguts treballats a l’aula. Les colònies, a principi de curs, serveixen per a treballar la cohesió del grup i establir els vincles que ens acompanyaran tot el curs.

FESTES TRADICIONALS I ALTRES CELEBRACIONS ESCOLARS

Seguint el calendari de festes, l’escola celebra la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i d’altres celebracions escolars com el dia de la Pau i la no violència escolar.

RELACIÓ AMB L’ENTORN PROPER

L’Ajuntament de Sant Joan Despí organitza moltes activitats adreçades a les escoles i en les que ens agrada participar:

  • Campanya Drets dels Infants.
  • El Consell dels Infants.
  • Setmana de la Ciència.
  • Descoberte de l’entorn: anellament científic d’ocells, vegetació singular Parc de Torreblanca, etc.
  • Nadales al carrer.
  • Edunansa.
  • Teatre en anglès.
  • Coneguem el nostre ajuntament.
  • Any Jujol.

Pin It on Pinterest

x
Portes Obertes Els dies 22, 27, 28 de Febrer i 5 de Març fem portes obertes a l'escola. Per a poder venir apunteu-vos a l'enllaç Inscriu-te