Com i què treballem

Hàbits i rutines

L’adquisició d’hàbits és indispensable per al desenvolupament de les seves capacitats.

 

  • Hàbits d’autonomia personal
  • Hàbits d’higiene
  • Hàbits de treball
  • Hàbits socials
EntusiasMAT

L’objectiu principal d’aquesta proposta pedagògica innovadora és transmetre’ls que les matemàtiques són un instrument per a entendre el món que els envolta, aprendre a desxifrar els missatges que els ofereix l’entorn social i cultural i solucionar problemes reals.

“EntusiasMAT presenta tots els conceptes a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació, per a passar així del pensament concret al pensament abstracte”.

Promovem el treball de les Intel·ligències Múltiples (I.M.) amb l’objectiu d’estimular totes les estratègies i destreses, ja que els alumnes accedeixen als aprenentatges des de diferents intel·ligències. Amb EMAT, per exemple, presentem els conceptes matemàtics (nombres enters, decimals, estadística, probabilitat, resolució de problemes, etc.) ja sigui a través d’un conte (Intel·ligència lingüisticoverbal), d’un joc cooperatiu (Intel·ligència interpersonal), d’una explicació o d’una reflexió individual (Intel·ligència intrapersonal).

Joc simbòlic

Molt significatiu en aquesta etapa educativa ja que el joc és el primer instrument d’aprenentatge que tenen els infants per al coneixement propi i del seu entorn. El joc és indispensable en el procés formatiu i de desenvolupament.

Experimentació
Els nens i nenes en grups reduïts aprenen a partir de la manipulació de diversos materials.
Educació emocional

Els infants aprenen a reconèixer, expressar i gestionar les seves emocions, a superar les dificultats i frustracions i aconseguir ser més sociables i autònoms.

Psicomotricitat

Dues sessions setmanals ajuden al desenvolupament integral de l’infant, afavorint la seva salut física, psíquica i emocional.

L’hort escolar

És una eina que afavoreix i contribueix a l’educació mediambiental i al desenvolupament individual i social, doncs afegeix una dimensió pràctica als aprenentatges.

Sortides i colònies

Les sortides escolars programades acompanyen i complementen els continguts treballats a
l’aula. Les colònies, a principi de curs, serveixen per a treballar la cohesió del grup i establir els
vincles que ens acompanyaran tot el curs.

Festes tradicionals i altres celebracions escolars

Seguint el calendari de festes, l’escola celebra la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, i d’altres celebracions escolars com el Dia de la Pau i la No Violència Escolar.

Pin It on Pinterest

x
Portes Obertes Els dies 22, 27, 28 de Febrer i 5 de Març fem portes obertes a l'escola. Per a poder venir apunteu-vos a l'enllaç Inscriu-te