Com i què treballem

Acció tutorial acurada

La tasca docent està totalment associada a l’acció tutorial, i en aquesta està implicat tot el professorat.

Contacte permanent entre centre i família

Considerem que la implicació de les famílies en el procés escolar i el treball i la col·laboració mútua entre escola i família és totalment necessari. Això no és possible sense uns mitjans de comunicació fluïts i eficaços, com:

L’agenda de l’alumne/a, on les famílies i professorat poden intercanviar-se informació, concertar entrevistes, comentar incidents, etc.

Comunicacions via electrònica, l’ús del correu electrònic i de la plataforma.

Comunicacions telefòniques per faltes d’assistència a primera hora del matí i de la tarda a través de missatges SMS als mòbils de les famílies.

Dos informes (preavaluacions i notes finals) a cada trimestre.

“Entenem que és fonamental que entre tots dos existeixi una relació i comunicació fluïda, directa, propera i personal”.

Atenció a la diversitat

Així aconseguim facilitar l’atenció als diversos ritmes d’aprenentatge i a la multiplicitat d’interessos dels alumnes:

Dues de les matèries instrumentals (català i matemàtiques) s’estructuren en tres grups flexibles que són una forma de desdoblaments.

L’anglès es fa en dos grups per classe segons el nivell per tal de potenciar les habilitats comunicatives dels alumnes.

A les matèries de ciències i tecnologia es realitzen desdoblaments per a potenciar el treball pràctic al taller i laboratoris. En el cas de ciències fem “Laboratory practice”, pràctiques de laboratori en anglès per a reforçar les ciències i fer més habitual l’ús de l’anglès entre els/les nostres alumnes.

Projecte Plurilíngue

Project Time

Els/les alumnes de secundària preparen, en grups, activitats en anglès com jocs, contes, cançons… per presentar-les després als infants d’Infantil i Primària.

Aquesta activitat és molt enriquidora pels/per les alumnes dels diferents nivells. Es reforça l’anglès i es fomenta la relació entre diferents edats.

To be an entrepeneur

Programa que es realitza a 3r d’ESO íntegrament en anglès que pretén fomentar el caràcter emprenedor dels/ de les estudiants.

Segona llengua estrangera

A 3r d’ESO, els alumnes que fan francès com a segona llengua, realitzen un intercanvi amb una escola francesa. A principi de curs, es posen l’ateneu i l’escola francesa posen en contacte els alumnes amb els seus “correspondants” per tal que iniciïn la seva coneixença per correu electrònic, xarxes socials, etc. A l’abril, els alumnes francesos visiten l’escola i conviuen amb els nostres alumnes i al juny són els nostres alumnes els que viatgen a França i coneixen l’escola francesa.

Aquesta activitat permet als alumnes de l’escola conèixer la vida i la cultura francesa i poder practicar la llengua francesa.

Digitalització de l’aula

Totes les classes estan dotades amb pantalla i projector o pissarra digital (PDI) que s’utilitzen com a recurs didàctic en l’aprenentatge de continguts.

Escoles Verdes

El centre està integrat a la Xarxa d’Escoles Verdes amb l’objectiu de què els valors de la sostenibilitat vagin impregnant tots els àmbits del centre.

L’eskamot verd format per alumnes de secundària i batxillerat contribueixen a la mediambientalització de l’escola. S’està treballant en el projecte “Reducció del paper d’alumini” a tota l’escola que vol aconseguir una escola sostenible i dins el marc d’Escola Verda canviar l’hàbit de fer servir l’alumini com a embolcall de l’esmorzar.

Mediació Escolar

Disposem d’un equip de mediadors i mediadores, per a resoldre problemes, integrat per nois i noies, coordinat i dinamitzat per una de les psicòlogues del centre.

Pin It on Pinterest