Etapa ESO

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) està estructurada en quatre cursos i té com a finalitat possibilitar que tots/es els/les alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

La secundària és una etapa clau per a la formació acadèmica dels/de les alumnes.

Al centre volem aconseguir una formació integral de tots/es els/les nostres alumnes, per a aconseguir-ho utilitzem diferents estratègies.

Acció tutorial acurada
Contacte permanent entre el centre i la família
Atenció a la diversitat
Digitalització de l’aula

Pin It on Pinterest